Webbserver Linux

På Linux-servern körs Apache2 och PHP.

Följande PHP-komponenter finns att använda:
bcmath, gettext, pdo, posix, calendar, ctype, curl, dom, exif, ftp, gd, imagemagick, hash, iconv,  imap, json, mbstring, mcrypt, mysql, mysqli, openssl,simplexml, tokenizer, xmlreader, xmlwriter, zip och zlib

Loggfiler för access och error finns att nå.

Uppladdning av filer till webbplatsen görs via FTP.

Inloggning mot FTP:n gör på adressen www.[er domän].

Katalogen public_html är root:en på er hemsida, dvs. där ska ni lägga filerna som ska synas på hemsidan.

Linux går att välja i följande paket:

Rulla till toppen