Sökmotoroptimering för din webbplats

LG IT hjälper ditt företag att komma bättre till i sökresultaten genom att hjälpa dig med din sökmotoroptimering.

 

Vad är SEO?

Sökmotoroptimering, från engelskans Search Engine Optimisation eller förkortat SEO, är ett samlingsnamn för de olika metoder och tekniker som används för att få en webbsida att synas så högt upp som möjligt bland resultaten vid sökningar i sökmotorer. Eftersom rangordningen av webbsidor sker automatiskt genom algoritmer kan man försöka att till webbplatsägarens fördel optimera den bedömning av en webbsida som sökmotorerna gör genom att genomföra ändringar i de faktorer som algoritmerna tar hänsyn till.  Källa: Wikipedia

Solklart, eller hur?
Nej, så klart inte, men det bästa är att du inte behöver veta detta utan det räcker att du vet att det är viktigt.

 

Varför SEO?

Första reaktionen när vi börjar prata om sökmotoroptimering brukar vara:
Sköter inte det här sig själv?
Jag hittar ju mitt företag när jag söker på namnet!

Detta är inte helt fel med det är inte hela sanningen eftersom förmodligen hela din webbplats innehåller viktig information som du vill att de som söker ska titta. Du har kanske en speciell sida om din mest lönsamma produkt eller tjänst. När dina presumtiva kunder söker efter det gäller det att finnas bland de 10 första sökresultaten och att komma före dina konkurrenter. Det är här ett bra SEO-arbete gör skillnad!

 

Hur går arbetet till?

Vi träffas och gör en analys av hur dina mål och utmaningar ser ut.

Därefter kontrollerar vi hur det ser ut idag och hur resan mot målen ser ut. Det arbetet innebär:

Sökordsanalys
För att se hur din webbplats syns i dag på relevanta sökord och vad du har för sökvolymer idag. Utifrån detta kan vi avgöra vilka sökbegrepp som är mest lönsamma att optimera för.

On-Page-Analys
Vi kontrollerar att din webbplats är byggd på ett sökmotorvänligt sätt och att innehållet är relevant mot den sökstrategi vi satt upp.

Länkstrategi och länkarbete
Länkar till din site är viktiga för sökresultatet. Vi hjälper dig med en strategi för att komma högre upp i sökresultaten!

Rapportering och uppföljning
Ett SEO-arbete är inget engångsjobb utan en ständigt pågående process. Vi rapporterar löpande om dina sökresultat och analyserar löpande hur det kan bibehållas och förbättras.

 

Vad gör jag som kund?

Innan första mötet:
Du funderar över vilka sökord och sökbegrepp som är de mest relevanta för din bransch.
Vill du vara riktigt förberedd tar du lite tid och söker på dessa begrepp och funderar över de sökresultat du får.

Efter det grundläggande SEO-arbetet:
Om du är din egen webbmaster är din del av arbetet att se till att de sidor/texter du producerar följer de regler som du fått från oss. Detta för att de ska uppfylla kraven för fortsatt bra sökmotoroptimering.

 

Vad gör LG IT?

Innan första mötet:
Kontrollerar konkurrenssituationen för att se hur konkurrensläget på toppositionerna i sökresultat ser ut.

Grundläggande SEO-arbete:
Sökordsanalys, On-Page-Analys och Länkstrategi enligt ovan.

Efter det grundläggande SEO-arbetet:
Vi upprättar ett avtal mellan LGIT och dig där vi bestämmer omfattningen av Rapportering och uppföljning. Därefter fortsätter arbetet löpande enligt detta avtal tills annat avtalas.

 

 

Rulla till toppen