Vill du veta mer om denna utbildning och hur den kan sättas upp på just ditt företag, kontakta LG IT – 0240-48 80 80

Nimblr - IT-säkerhetsutbildning

Intelligent simulering och träning - varför?

Utbildning är en av de viktigaste komponenterna i din organisations IT-säkerhetsarbete

De flesta säkerhetsexperter och analytiker är överens om att utbildning av användare är en av de viktigaste komponenterna i en organisations IT-säkerhetsarbete.

Med en snabb teknikutveckling och ständigt föränderliga IT-hot har det fram tills nu varit både svårt och tidskrävande att genomföra effektiva säkerhetsutbildningar för slutanvändare. 

Nimblr ger din organisation rätt kunskap, till rätt individ, i rätt tid.

Mer än hälften av alla IT-incidenter beror på den mänskliga faktorn.

 

Allt fler uppmärksammade dataintrång har väckt oro och fått många organisationer att stärka både tekniska säkerhetslösningar och policys för att säkra känslig information. Policy och teknik är en kritisk del av alla informationssäkerhetsprogram, men dessa åtgärder räcker inte långt utan en medvetenhet om risker och hot. Användarna är verksamhetens absolut störrsta attackyta och deras beteende är en viktig aspekt av den totala säkerhetsbilden.

Att skydda organisationer börjar med att se till att medarbetarna tar sitt ansvar och hjälper organisationen att hålla datorer och nätverk säkra. ”Säkerhetsmedvetenhet” är den kunskap och attityd som en organisation har för att skydda både fysiska och digitala tillgångar.

Minskar antalet klick på skadligt innehåll med mer än 80%

Deltagarnas respons på simuleringar, nano learning, och uppnådda resultat analyseras kontinuerligt för att ge varje användare ett engagerande och relevant utbildningsprogram. Organisationens resultat och framsteg visualiseras tydligt i Nimblrs intuitiva kundportal där behörig administratör kan följa utvecklingen och aktiviteter.

I snitt klickar användare på 11% av länkarna i illvillig e-post, efter bara 3 månader med Nimblr IT-säkerhetsutbildning har klick-frekvensen minskat till under 2%.

Snabbt, enkelt och molnbaserat

Nimblr IT-säkerhetsutbildning är helt molnbaserad och aktiveras snabbt och enkelt. Det är vårt jobb att se till att innehållet i tjänsten är relevant och ständigt uppdaterat, så att vi på bästa sätt kan hjälpa dig att förändra dina användares beteende.

Utbildningen fungerar där användaren för tillfället befinner sig, oavsett om det är på mobiltelefonen, datorn eller surfplattan.

Simulerad attack –  Microsoft Office 365

För att optimera inlärningen är många träningsmoment knutna till vardagliga aktiviteter och initieras ofta genom en simulerad attack. Användare som låter sig luras av en simulerad attack får med Nimblr Instant Learning omedelbar feedback och konkreta tips om hur liknande attacker i framtiden kan undvikas.

Simulerad attack – mail från den egna organisationen

Simulerad attack som utger sig för att komma från någon i den egna organisationen. Uppgifterna hämtas från verksamhetens Nimblr-konfiguration. I verkligheten har denna typ av attacker bl.a. används för att infektera verksamheter med ransomware.

Simulerad attack – Facebook

Simulerad attack som påstår att någon har nämnt mottagaren på Facebook. I verkligheten används denna typ av attacker för att komma över inloggningsuppgifter till Facebook eller att sprida skadlig kod.

 

Rulla till toppen