LG IT Webb bas

Säkert och stabilt webbhotell

Utrymme: 1GB
(Kan användas fritt till e-post och hemsida)

E-postkonton: 5st
– Webbmail
– Antispam
– Antivirus

Säkerhetskopiering: 1 gång / dygn

Databas: Ingen

Startavgift: 0 kr
Avtalsperiod: 1 år
Uppsägningstid: 1 mån
Telefonsupport: Ja
E-postsupport: Ja

Plattform

Alternativ 1:

Windows med ASP och ASP.net

Alternativ 2:

Linux med PHP

Pris: 1290kr / år

 

Tilläggstjänster

Linux

Programvara
På Linuxservern körs Apache2 och PHP

Följande PHP-komponenter finns att använda:
bcmath, gettext, pdo, posix, calendar, ctype, curl, dom,
exif, ftp, gd, hash, iconv, imap, json, mbstring, mcrypt,
mysql, mysqli, openssl,simplexml, tokenizer,
xmlreader, xmlwriter, zip och zlib

Loggfiler för access och error finns att nå.

Uppladdning av filer till webbplatsen görs via FTP.

Säkerhet

Som tilläggstjänst kan SSL certifikat läggas till på webbplatsen.

Windows

Programmvara
På Windows-servern körs IIS som webbserver, och hanterar kod från både ASP och ASP.net.

Loggfiler finns att nå.

Uppladdning av filer till webbplatsen görs via FTP.

Säkerhet

Som tilläggstjänst kan SSL certifikat läggas till på webbplatsen.

Säkerhetskopiering
Alla tjänster säkerhetskopieras dagligen, och förvaras offsite för bästa säkerhet. Servrarna har strömbackup (UPS) och dygnetruntövervakning.

Generellt gäller att kunden alltid ska ta backup av eget material även om tjänsten ingår. Vi ansvarar ej för att innehållet till 100% överensstämmer med innehållet på kunds konto. Återställning av backup debiteras enligt gällande timprislista.

Rulla till toppen