LG IT Webb pro

Säkert och stabilt webbhotell

Utrymme: 2GB
(Kan användas fritt till e-post och hemsida)

E-postkonton: 20st
– Webbmail
– Antispam
– Antivirus

Säkerhetskopiering: 1 gång / dygn

Databaser: 5st

Startavgift: 0 kr
Avtalsperiod: 1 år
Uppsägningstid: 1 mån
Telefonsupport: Ja
E-postsupport: Ja

Plattform

Alternativ 1:

Windows med ASP och ASP.net och access-databaser

Alternativ 2:

Linux med PHP och MySQL-databaser

Pris: 2190kr / år

 

Tilläggstjänster

Linux

Programmvara
På Linuxservern körs Apache2 och PHP

Följande PHP-komponenter finns att använda:
bcmath, gettext, pdo, posix, calendar, ctype, curl, dom,
exif, ftp, gd, hash, iconv, imap, json, mbstring, mcrypt,
mysql, mysqli, openssl,simplexml, tokenizer,
xmlreader, xmlwriter, zip och zlib

Loggfiler för access och error finns att nå.

Uppladdning av filer till webbplatsen görs via FTP.

Databas
Databaserna är MySQL5.
Via phpMyAdmin kan man administrera sina MySQL-databaser.

Säkerhet
Som tilläggstjänst kan SSL certifikat läggas till på webbplatsen.

Windows

Programmvara
På Windows-servern körs IIS som webbserver, och hanterar kod från både ASP och ASP.net.

Loggfiler finns att nå.

Uppladdning av filer till webbplatsen görs via FTP.

Databas
Stöd för Access-databas

Säkerhet
Som tilläggstjänst kan SSL certifikat läggas till på webbplatsen.

Säkerhetskopiering

Alla tjänster säkerhetskopieras dagligen, och förvaras offsite för bästa säkerhet. Servrarna har strömbackup (UPS) och dygnetruntövervakning.

Generellt gäller att kunden alltid ska ta backup av eget material även om tjänsten ingår. Vi ansvarar ej för att innehållet till 100% överensstämmer med innehållet på kunds konto. Återställning av backup debiteras enligt gällande timprislista.

Rulla till toppen